Tiedonjulkistamisen kulttuuritehdas
Kulturfabriken för informationsspridning
Culture Factory for Knowledge Sharing
Tiedon julkistamisen kulttuuritehdas (Tiuku ry.) tuottaa muun muassa nuorten biisipajoja ja dokumenttivideoita.
Vahvan taiteilija- ja tutkijaverkoston puskemana Tiuku jalkauttaa paikkansapitävää tietoa yhteiskuntaan.

Siinä työssä pyrimme koko ajan yhdistämään tieteellisen tiedon ja taiteellisen ilmaisun.

Erityisesti nuorille tarjoamme äänitorven tulla paremmin kuulluiksi.

Tiukun toiminta elää koko ajan. Olemme hyvin avoimia uusille taiteen, kulttuurin ja tieteen rajapintoihin sijoittuville avauksille.

Jos sinulla on idea tai etsit kumppania tiedon julkistamiseen,

ota rohkeasti yhteyttä Tiukun koordinaattoriin Petter Korkmaniin.
 

EMAIL

Nuorten biisipajat


G SongLab on Tiukun biisipajahanke, jossa nuoret jakavat ajatuksiaan ja kokemuksiaan omien biisien muodossa. Eri taustoista tulevien nuorten yhteiset sävellykset, sanoitukset ja tuotannot vahvistavat heidän kykyään ymmärtää toistensa todellisuuksia.

Samalla pajat kehittävät sosiaalisia, taiteellisia ja yhteiskunnallisia taitoja. G SongLab tarjoaa kanavan myös niiden nuorten taiteelliselle luovuudelle, jotka jäävät virallisen taidekasvatuksen katveeseen.

SitaattiDokumentti


SitaattiDokumentti on Tiukun kehittämä konsepti, jossa muutaman minuutin videolla voidaan esittää esimerkiksi tutkimukseen haastateltujen olennaiset ajatukset. Suomen Akatemian All-Youth-hankkeen, Suomen Punaisen Ristin ja Tiukun yhteistyön tuloksena syntyi kuusi dokumenttia itsenäistyvien nuorten elämästä. Niissä nuorten havainnot yhteiskunnasta tulevat esiin juuri sellaisina kuin ovat. Dokumentit jaetaan kampanjasivun kautta päättäjille, sidosryhmille sekä laajalle yleisölle.

SitaattiDokumentti on vahva työkalu yhteiskunnallisesti tärkeän tiedon vaikuttavaan viestintään. Sovellamme konseptia muissakin hankkeissa yhdessä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden sekä tutkimuksen ja taiteen ammattilaisten kanssa.

Tiukun ammattilaisverkosto


Tiukulla on käytössään verraton tutkijoiden sekä taiteilijoiden verkosto. Kehitämme taidepohjaisia tiedon tuottamisen ja julkistamisen menetelmiä sekä omissa hankkeissamme, että yhteistyössä muiden kanssa. Tällaisia ovat mm. professori Ravi Kolhin ja Mervi Kaukkon johtama NordForsk-rahoitteinen Relational wellbeing in the lives of young refugees in  Finland, Norway and Scotland (Drawing Together Project) sekä tutkimusprofessori Tommi Hoikkalan ja ohjaaja Joel Teixara Nevesin johtama Millainen nuorten Helsinki on?

Hankkeiden yhteistyökumppaneina toimivat mm. Siirtolaisinstituutti, Helsingin Sanomat, Yle, Aseman Lapset, Helsingin nuorisopalvelut sekä Kansallisteatteri.

Tiukun hallitukseen kuuluvat MuT musiikkipedagogi ja tutkija Anna Kuoppamäki, visuaalisen journalismin professori Janne Seppänen, Svenska YL Draaman tuottaja Marina Meinander, valokuvaaja Patrik Rastenberger, kuvataiteilija Markus Kåhre, elokuvan historian yliopistonlehtori Satu Kyösola, Nuorisotutkimusverkoston toimitussihteeri Tanja Konttinen sekä kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä. 


Ota yhteyttä


Jos sinulla on idea tai etsit kumppania tiedon julkistamiseen, ota rohkeasti yhteyttä